KALİTE POLİTİKAMIZ

İlkeleri dürüstlük , kalite ve özgüven olan YAPI–İŞ İNŞAAT;
· Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
· Tüm süreçlerde , müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,
· Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
· Tüm çalışanlarda kalite , çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmeyi,
· Tedarikçi ve taşeronlarla güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
· En uygun , en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukları önlemeyi,
· Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve hedeflenen bütçe sınırları dahilinde eksiksiz tamamlamayı,
· İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı , yararlı , örnek bir kuruluş olmayı,
· İş hacmini sürekli geliştirerek , standartları yükselterek , ülke ekonomisine katkıda bulunmayı , Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

YAPI İŞ İNŞAAT faaliyetlerini gerçekleştirirken ortaya çıkan çevre sorunu boyutlarını ve etkilerini tespit ederek;
Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat , idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak,
Etkin kullanım ile enerji ve doğal kaynakların tüketimini en aza indirgemek,
Çalışanlarda ve tedarikçilerde çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,
Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi ana hedefimiz ve amacımızdır.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE EMNİYETİ

YAPI–İŞ İNŞAAT en üst kalite seviyesinde imalat faaliyetlerini yürütürken çalışanların sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunmasını ve sıfır iş kazası ile iş yapma felsefesini amaç edinmiş bu bağlamda;
Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını veya en alt seviyeye indirilmesini sağlamak,
İşçi Sağlığı konularında sürekli iyileştirme sağlamak,
hususlarında gerekenlerin teminini ve idamesini sağlamıştır.